1 gemeente gevonden

Wymbritseradiel, Friesland (van 1986 tot 2011)

http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wymbritseradiel
a.k.a: Mijnbritseradeel * Wijmbr deel * Wijmbr deel Abbega * Wijmbr deel Folsgare * Wijmbr deel Gaastmeer * Wijmbr deel Gauw * Wijmbr deel Goenga * Wijmbr deel Grauw * Wijmbr deel Heeg * Wijmbr deel Hommerts * Wijmbr deel Idsega * Wijmbr deel Idzega * Wijmbr deel IJpecolsga * Wijmbr deel IJsbrechtum * Wijmbr deel Indijk * Wijmbr deel Jutrijp * Wijmbr deel Loenga * Wijmbr deel Nijhuizum * Wijmbr deel Nijland * Wijmbr deel Offingawier * Wijmbr deel Oosthem * Wijmbr deel Oppenhuizen * Wijmbr deel Opperhuizen * Wijmbr deel Oudega * Wijmbr deel Oudijk * Wijmbr deel Sandfirden * Wijmbr deel Scharnegoutum * Wijmbr deel Tirns * Wijmbr deel Uitwellingerga * Wijmbr deel Westhem * Wijmbr deel Wolsum * Wijmbr deel Woudsend * Wijmbr. deel Oudega * Wijmbrdeel Oppenhuizen * Wijmbretseradeel * Wijmbretseradeel IJsbrechtum * Wijmbridseradeel * Wijmbrietseradeel Woudsend * Wijmbrikseradeel * Wijmbrilseradeel Fr * Wijmbriseradeel * Wijmbristeradeel * Wijmbritseadeel IJsbrechtum * Wijmbritserad Heeg * Wijmbritserad Gaastmeer * Wijmbritserad Gauw * Wijmbritserad Goenga * Wijmbritserad Nijland * Wijmbritserad Oosthem * Wijmbritserad Westhem * Wijmbritserad Wolsum * Wijmbritserad Woudsend * Wijmbritseradeeel Grouw * Wijmbritseradeel * Wijmbritseradeel Wolsum Fr * Wijmbritseradeel Folgare * Wijmbritseradeel Folsgare Fr * Wijmbritseradeel Folsgare Friesland * Wijmbritseradeel Gaastmeer * Wijmbritseradeel Gauw * Wijmbritseradeel Goenga * Wijmbritseradeel Heeg * Wijmbritseradeel Heeg Fr * Wijmbritseradeel Idzega * Wijmbritseradeel IJsbrechtum * Wijmbritseradeel Jutrijp * Wijmbritseradeel Nijland * Wijmbritseradeel NijlandHeeg * Wijmbritseradeel Oppenhuizen * Wijmbritseradeel Oudega * Wijmbritseradeel Scharnegoutum * Wijmbritseradeel Tirns * Wijmbritseradeel Uitwellingerga * Wijmbritseradeel Westhem * Wijmbritseradeel Woudsend * Wijmbritseradeel (Hommerts) * Wijmbritseradeel (Oosthem) Fr * Wijmbritseradeel (Woudsend) * Wijmbritseradeel -Tjalhuizen- * Wijmbritseradeel Abbega * Wijmbritseradeel Abbeijk * Wijmbritseradeel Aingawier * Wijmbritseradeel Costhem * Wijmbritseradeel Firns * Wijmbritseradeel Folgaren * Wijmbritseradeel Folsgare * Wijmbritseradeel Folsgave * Wijmbritseradeel Fr * Wijmbritseradeel Friesland * Wijmbritseradeel Gaast * Wijmbritseradeel Gaastermeer * Wijmbritseradeel Gaastmeer * Wijmbritseradeel Gaastmeer Fr * Wijmbritseradeel Gaastmeer Friesland * Wijmbritseradeel Gaastmeer/ Friesland * Wijmbritseradeel Gau * Wijmbritseradeel Gauw * Wijmbritseradeel Goeinga/ Friesland * Wijmbritseradeel Goenga * Wijmbritseradeel Goenga/ Friesland * Wijmbritseradeel Goinga * Wijmbritseradeel Grouw * Wijmbritseradeel Heeg * Wijmbritseradeel Heeg Friesland * Wijmbritseradeel Hemmerts * Wijmbritseradeel Hiestum * Wijmbritseradeel Hommers * Wijmbritseradeel Hommert * Wijmbritseradeel Hommerts * Wijmbritseradeel Hommerts Friesland * Wijmbritseradeel Huins * Wijmbritseradeel Idgega * Wijmbritseradeel Idsega * Wijmbritseradeel Idzega * Wijmbritseradeel IJlst * Wijmbritseradeel IJpecoldga * Wijmbritseradeel IJpecolsga * Wijmbritseradeel IJsbrechten * Wijmbritseradeel IJsbrechtum * Wijmbritseradeel Indijk * Wijmbritseradeel Joure * Wijmbritseradeel Jutrijp * Wijmbritseradeel Loenga * Wijmbritseradeel Loenga Friesland * Wijmbritseradeel Loenga/ Friesland * Wijmbritseradeel Loinga * Wijmbritseradeel Nijhuizen * Wijmbritseradeel Nijhuizum * Wijmbritseradeel Nijland * Wijmbritseradeel Nijland Friesland * Wijmbritseradeel Offingawier * Wijmbritseradeel Oorthem * Wijmbritseradeel Oostham * Wijmbritseradeel Oosthem * Wijmbritseradeel Oosthem Friesland * Wijmbritseradeel Oosthem. * Wijmbritseradeel Oosthene * Wijmbritseradeel Oosthum * Wijmbritseradeel Oppenhuizem * Wijmbritseradeel Oppenhuizen * Wijmbritseradeel Oppenhuizen Friesland * Wijmbritseradeel Opperbuuren * Wijmbritseradeel Opperhuizen * Wijmbritseradeel Ottingawier * Wijmbritseradeel Oudega * Wijmbritseradeel Oudega Friesland * Wijmbritseradeel Poppingawier * Wijmbritseradeel Sandfirden * wijmbritseradeel Sandforden * Wijmbritseradeel Sandfriden * Wijmbritseradeel Scharnegaoutum * Wijmbritseradeel Scharnegoudum * Wijmbritseradeel Scharnegoutu, * Wijmbritseradeel Scharnegoutum * Wijmbritseradeel Scharnegoutum Fr * Wijmbritseradeel Scharnergoutum * Wijmbritseradeel Scharngoutum * Wijmbritseradeel Smallebrugge * Wijmbritseradeel te Hommerts * Wijmbritseradeel te Nijhuizem * Wijmbritseradeel te Nijhuizen * Wijmbritseradeel te Nijhuizum * Wijmbritseradeel te Oosthem * Wijmbritseradeel te Woudsend * Wijmbritseradeel Tiens * Wijmbritseradeel Tirns * Wijbritseradeel Heeg * Wijmbritseradeel Tirns Friesland * Wijmbritseradeel Tirus * Wijmbritseradeel Tjalhuizen * Wijmbritseradeel Tjalhuizum * Wijmbritseradeel Tjulhuizen * Wijmbritseradeel Tolsgade * Wijmbritseradeel Tolsgare * Wijmbritseradeel Tuns * Wijmbritseradeel Uiterwellinga * Wijmbritseradeel Uitwelingerga * Wijmbritseradeel Uitwellengerga * Wijmbritseradeel Uitwellinga * Wijmbritseradeel Uitwellingega * Wijmbritseradeel Uitwellingerga * Wijmbritseradeel Westhem * Wijmbritseradeel Westhem Friesland * Wijmbritseradeel Wolsum * Wijmbritseradeel Wolsumol * Wijmbritseradeel Wolvega * Wijmbritseradeel Workum * Wijmbritseradeel Woudend/ Friesland * Wijmbritseradeel Woudsend * Wijmbritseradeel Woudsend Friesland * Wijmbritseradeel Woudsens * Wijmbritseradeel Woudum * Wijmbritseradeel Ypecolsga * Wijmbritseradeel Ysbrechtum * Wijmbritseradeel, Abbega/ Friesland * Wijmbritseradeel, Offingawier/ Friesland * Wijmbritseradeel-Fr * Wijmbritseradel Heeg * Wijmbritseradel Nijland * Wijmbritseradel Oudega * Wijmbritseradel Westhem * Wijmbritseradel Woudsend * Wijmbritserdadeel Oppenhuizen * Wijmbritserdeel Gaastmeer * Wijmbritserdeel Gauw * Wijmbritserdeel Hommerts * Wijmbritseredeel * Wijmbritsteradeel Goenga * Wijmbritsweradeel Abbega * Wijmbritsweradeel Gaastmeer * Wijmbritsweradeel Oosthem * Wijmbritsweradeel Oudega * Wijmbritsweradeel Rommerts * Wijmbritsweradeel Tirns * Wijmbritzeradeel * Wijmbrtiseradeel Gaastmeer * Wijmbrtiseradeel Westhem * Wijmbuitsteradeel Westhem * Wijmbutserad Wolsum * Wijmbutseradeel Abbega Friesland * Wijmbutseradeel Heeg Friesland * Wijmbutseradeel IJpecolsga Friesland * Wijmbutseradeel Jutrijp Friesland * Wijmbutseradeel Nijland Friesland * Wijmbutseradeel Oosthem Friesland * Wijmhitseradeel * Wijmlutseradeel Scharnegoutum * Wijnbretsenradeel (Friesland) * Wijnbritserad Woudsend * Wijnbritseradeel * Wijnbritseradeel Abbega * Wijnbritseradeel Folsgare * Wijnbritseradeel Gaastmeer * Wijnbritseradeel Goenga * Wijnbritseradeel Goenga Friesland * Wijnbritseradeel Heeg * Wijnbritseradeel Heeg Friesland * Wijnbritseradeel Nijlande * Wijnbritseradeel Oosthem * Wijnbritseradeel Oppenhuizen * Wijnbritseradeel Oudega * Wijnbritseradeel Schargoutum * Wijnbritseradeel Scharnegoutum * Wijnbritseradeel Tirns * Wijnbritseradeel Wolsum * Wijnbritseradeel Woudsend * Wijnbritseradeel-Hees Friesland * Wijnbritseradeel/ Friesland * Wijnbritzeradeel Scharnegoutum * Wijnbutseradeel Westhem * Wijnderitsrade Woudsem * Wijnmbritseradeek Wolsum * Wimbritseradeel Nijland * Wymbriseradeel Gaastmeer * Wymbriseradeel Heeg * Wymbriseradeel Woudsend * Wymbristeradeel Abbega * Wymbristeradeel IJsbrechtum * Wymbriteseradeel Oudega * Wymbritsderadeel Gauw * Wymbritserad Heeg * Wymbritserad Offingawier * Wymbritserad Oppenhuizen * Wymbritseradeel * Wymbritseradeel Goenga * Wymbritseradeel Scharnegoutum * Wymbritseradeel (Woudsend) * Wymbritseradeel Abbega * Wymbritseradeel Feins * Wymbritseradeel Ferwoude * Wymbritseradeel Folsgare * Wymbritseradeel Fr * Wymbritseradeel Gaastmeer * Wymbritseradeel Gaatsmeer * Wymbritseradeel Gauw * Wymbritseradeel Goenga * Wymbritseradeel Goinga * Wymbritseradeel Heeg * Wymbritseradeel Hommert * Wymbritseradeel Hommerts * Wymbritseradeel Idsega * Wymbritseradeel Idzega * Wymbritseradeel IJbrechtum * Wymbritseradeel IJpecolsga * Wymbritseradeel IJsbrechtum * Wymbritseradeel Indijk * Wymbritseradeel Jutrijp * Wymbritseradeel Loenga * Wymbritseradeel Nijhuizum * Wymbritseradeel Nijland * Wymbritseradeel Nuland * Wymbritseradeel Offingawier * Wymbritseradeel Ondijk * Wymbritseradeel Oosthem * Wymbritseradeel Oppenhuizen * Wymbritseradeel Opperhuizen * Wymbritseradeel Oudega * Wymbritseradeel Sandferden * Wymbritseradeel Sandfirden * Wymbritseradeel Scharnegoutum * Wymbritseradeel Schornegoutum * Wymbritseradeel te Hommerts * Wymbritseradeel te Uitwellingerga * Wymbritseradeel te Woudsend * Wymbritseradeel Terzool * Wymbritseradeel Tirn * Wymbritseradeel Tirns * Wymbritseradeel Tjalhuizum * Wymbritseradeel Tums * Wymbritseradeel Uitwellinga * Wymbritseradeel Uitwellingerga * Wymbritseradeel Weshem * Wymbritseradeel Westhem * Wymbritseradeel Westhorn * Wymbritseradeel Wolsum * Wymbritseradeel Woudsend * Wymbritseradeel Woudsend Fr * Wymbritseradeel Ypecolsga * Wymbritseradeel Ysbrechtum * Wymbritseradeel, Abbega * Wymbritseradeel, Oudega * Wynbritseradeel * Wynbritseradeel Fr. * Wynbritseradeel frl. * Wynbritseradeel Uitwellingerga * Wynbritseradeel Woudsend
naam aangetroffen in militieregisters; deze gemeente volgens: militieregisters
0 plaatsen gevonden