0 gemeenten gevonden

1 plaats gevonden

Pingjum, Friesland | niet correct?

U denkt dat met de naam Pingjum gem. Wonseradeel niet de plaats Pingjum bedoeld wordt? Log in om dat aan te kunnen geven.
http://sws.geonames.org/2748582/
naamsvariant aangetroffen in militieregisters; deze plaats volgens: militieregisters