Plaatsnamen zijn niet altijd eenduidig. Bovendien lijken de naamsvarianten en schrijfwijzes in historische bronnen schier oneindig. Histopo kent nu van meer dan 27.000 varianten de link naar de juiste plaats. En vindt u een variant nog niet, dan kunt u die aan andere bezoekers voorleggen.

Eenduidig benoemen

Toponiemen zijn verre van eenduidig. Regelmatig worden, zelfs binnen één provincie, verschillende plaatsen met dezelfde naam aangeduid.

We gebruiken Geonames om (nog bestaande) plaatsen te identificeren, omdat elke plaats daar een uniek nummer heeft. Omdat niet elke plaats een Geonames id heeft (zoals verdwenen plaatsen), heeft elke plaats bij ons ook een Histopo id.

Gemeenten zijn bestuurlijke eenheden die in de loop der tijd veel vaker wijzigen dan plaatsen. Om gemeenten uniek te benoemen gebruiken we gemeentegeschiedenis.nl

Het gebruik van externe unieke id's biedt veel voordelen: geen verwarring, makkelijk met anderen uitwisselen en eenvoudig extra informatie vergaren.

De bronnen

De zevenduizend plaatsen en buurtschappen die Geonames in Nederland kent worden door ons gebruikt.

De makers van het Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812 hebben gemeentegeschiedenis.nl gegevens over alle 1700 gemeenten die Nederland sinds 1812 gekend heeft ter beschikking gesteld, waar we dankbaar gebruik van maken. Daar zit ook een lijst bij met meer dan 1200 naamsvarianten die in officiële stukken zijn aangetroffen.

Van het Stadsarchief Amsterdam hebben we twee datasets gekregen. De eerste is een lijst van 27 duizend in Militieregisters aangetroffen naamsvarianten en spellingswijzes, waarvan er meer dan 13 duizend Nederlandse plaatsen door een vrijwilliger naar een huidige plaatsnaam zijn 'vertaald'.

De tweede bron van het Stadsarchief is het Herkomstonderzoek van Simon Hart. Dit is een lijst met bijna 60 duizend namen uit 17e- en 18e-eeuwse ondertrouwregisters en notariële akten.

Het boek Verdwenen dorpen bevat gegevens over ongeveer vijfhonderd plaatsen die door overstromingen, verstuivingen of oorlogsgeweld verdwenen zijn. De namen van die dorpen zijn in onze database opgenomen.

Vanzelfsprekend nemen we graag meer namen op. Heeft of kent u een dataset die historische plaatsnamen bevat, dan houden wij ons van harte aanbevolen!

Grotere datasets standaardiseren

Hier kunt u eenvoudig een naamsvariant opzoeken. Heeft u een dataset met honderden of duizenden plaats- of gemeentenamen, dan is dat een bewerkelijk proces.

In de nabije toekomst willen we een api aanbieden waarmee namen in een geautomatiseerd proces gestandaardiseerd kunnen worden. Heeft uw organisatie een dataset die standaardisatie en / of geocodering behoeft, dan kunt u ook nu al contact met ons opnemen.

Helpen?

Niet elke naam in onze data is gekoppeld aan een plaats - wellicht kunt u ons iets over één van deze namen zeggen. Heeft u een naam die nog niet voorkomt, dan kunt u die opgeven - misschien weet iemand anders welke plaats erbij hoort. Bij foutief gekoppelde namen kunt u aangeven dat de koppeling volgens u niet correct is.

Om deze bijdragen te kunnen leveren dient u wel eerst een account aan maken. Wij stellen uw bijdragen bijzonder op prijs!